EU och Sverige

Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i ett sammanlänkat system av beslutsprocesser på olika nivåer. Det kan ibland vara svårt att överblicka när i processen det går att påverka besluten, men också vem som ytterst ansvarar för besluten. Under denna kurs benas huvuddragen i EU:s beslutsprocesser ut och länkas ihop med den svenska beslutsordningen.

Vidare diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på olika svenska förhållanden. Utöver detta ges en överblick av några teorier och perspektiv som används för att förklara integrationsprocessen.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om

  • EU:s beslutsprocess och dess förhållande till den svenska beslutsprocessen
  • EU:s politiska institutioner, deras syfte, funktioner och förhållande till medlemsstaterna
  • EU-domstolens roll i den europeiska integrationen
  • Förvaltningen av EU-politiken
  • ­Vad som driver den europeiska integrationen

Kostnad för heldagskursen är 1 250 kr per person.

Anmälan till aktuella utbildningstillfällen

Torsdagen den 17 oktober kl. 9-16 

Tisdagen den 10 december kl. 9-16 

Kurslängd 1,5 dagar. Kursen går också att beställa som en heldag.

Föreläsare Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Zofia Tucinska, utredare och Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap.