Lissabonfördraget

Här finns fördragstexter och de rapporter och analyser om Lissabonfördraget som Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) tagit fram sedan 2003.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 fungerar denna webbplats som ett arkiv och uppdateras därför inte längre. 

Studier av EU efter Lissabonfördraget och effekterna av de nya bestämmelserna presenteras på Sieps webbplats.

Under fliken fördragen hittar du information om fördragen och nedladdningsbara filer. 

Fliken analyser och publikationer samlar de publikationer om Lissabonfördraget som Sieps har publicerat genom åren.