Domstolarna i Europeiska unionens konstitution (2003:15)

Författare: Hettne Jörgen, Öberg Ulf

Denna rapport har i huvudsak tre syften. För det första analyseras de förändringar för domstolarna som Nicefördraget banade väg för. I detta sammanhang berörs även vissa nyligen införda ändringar i domstolarnas rättegångsregler som syftar till att effektivisera rättegångsförfarandet.

Rapporten syftar för det andra till att analysera de frågor som var aktuella i Europeiska konventets arbete och som kom till uttryck i konstitutionsutkastet, särskilt i den del de rör domstolarnas kompetens. För det tredje syftar rapporten till att bidra till diskussionen om hur EU:s domstolssystem under alla omständigheter bör vara utformat på längre sikt.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida domstolssystem och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.