Domstolarna i Europeiska unionens konstitution (2003:15)

Författare: Hettne Jörgen, Öberg Ulf

Denna rapport har i huvudsak tre syften. För det första analyseras de förändringar för domstolarna som Nicefördraget banade väg för. I detta sammanhang berörs även vissa nyligen införda ändringar i domstolarnas rättegångsregler som syftar till att effektivisera rättegångsförfarandet.

Rapporten syftar för det andra till att analysera de frågor som var aktuella i Europeiska konventets arbete och som kom till uttryck i konstitutionsutkastet, särskilt i den del de rör domstolarnas kompetens. För det tredje syftar rapporten till att bidra till diskussionen om hur EU:s domstolssystem under alla omständigheter bör vara utformat på längre sikt.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida domstolssystem och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.