En konstitution för Europa? Reflektioner (2004:3-7)

Författare: Bull Thomas, Larsson Torbjörn, Mörth Ulrika, Nergelius Joakim, Zetterquist Ola

Samlingsvolymen "En konstitution för Europa? Reflektioner" innehåller fem studier skrivna av svenska forskare. Dessa har getts fritt utrymme att diskutera EU:s fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och fokusera på aspekter de själva bedömer som mest intressanta.

Även om det sätt på vilka författarna gripit sig an uppgiften skiljer sig åt och slutsatserna varierar är resultatet en sammanhängande serie av ömsesidigt kompletterande studier av maktbalans och demokrati i EU.

Rapporten presenterades vid seminariet En konstitution för Europa? Reflektioner och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.