Folkomröstning eller parlamentsratificering-hur besluta om förslaget till konstitutionellt (2005:3)

Författare: Jungar Ann-Cathrine, Karlsson Christer

I oktober 2004 undertecknade unionens regeringschefer ett fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa. Detta konstitutionella fördrag skulle senast i november 2006 ha ratificerats i samtliga medlemsstater.

Detta väckte frågor om hur en sådan ratificering skulle gå till och vilka argument som finns för och emot huvudalternativen till ratificering. Denna studie fokuserar i huvudsak på debatten kring folkomröstningsinstitutets för- och nackdelar och ställer denna i ljuset av den forskning som finns på området.

Rapporten presenterades vid seminariet Folkomröstning eller riksdagsbeslut - ratificeringen av EU:s nya fördrag och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.