Folkomröstning eller parlamentsratificering-hur besluta om förslaget till konstitutionellt (2005:3)

Författare: Jungar Ann-Cathrine, Karlsson Christer

I oktober 2004 undertecknade unionens regeringschefer ett fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa. Detta konstitutionella fördrag skulle senast i november 2006 ha ratificerats i samtliga medlemsstater.

Detta väckte frågor om hur en sådan ratificering skulle gå till och vilka argument som finns för och emot huvudalternativen till ratificering. Denna studie fokuserar i huvudsak på debatten kring folkomröstningsinstitutets för- och nackdelar och ställer denna i ljuset av den forskning som finns på området.

Rapporten presenterades vid seminariet Folkomröstning eller riksdagsbeslut - ratificeringen av EU:s nya fördrag och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.