Folkomröstning eller parlamentsratificering-hur besluta om förslaget till konstitutionellt (2005:3)

Författare: Jungar Ann-Cathrine, Karlsson Christer

I oktober 2004 undertecknade unionens regeringschefer ett fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa. Detta konstitutionella fördrag skulle senast i november 2006 ha ratificerats i samtliga medlemsstater.

Detta väckte frågor om hur en sådan ratificering skulle gå till och vilka argument som finns för och emot huvudalternativen till ratificering. Denna studie fokuserar i huvudsak på debatten kring folkomröstningsinstitutets för- och nackdelar och ställer denna i ljuset av den forskning som finns på området.

Rapporten presenterades vid seminariet Folkomröstning eller riksdagsbeslut - ratificeringen av EU:s nya fördrag och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.