Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU (2008:13epa)

Författare: Bergström Carl Fredrik

Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov av att följderna av vårt medlemskap i EU bör återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.

Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig  reformprocess och den svenska grundlagens liv tillsammans med EU går nu  in i ett i nytt skede som ställer nya krav.

För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras så att det tydligt framgår att den svenska folkstyrelsen förverkligar sig själv på fler sätt än vad som idag framgår och att detta omfattar samarbete inom EU.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.