Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU (2008:13epa)

Författare: Bergström Carl Fredrik

Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov av att följderna av vårt medlemskap i EU bör återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.

Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig  reformprocess och den svenska grundlagens liv tillsammans med EU går nu  in i ett i nytt skede som ställer nya krav.

För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras så att det tydligt framgår att den svenska folkstyrelsen förverkligar sig själv på fler sätt än vad som idag framgår och att detta omfattar samarbete inom EU.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.