Lissabonfördraget och straffrätten (2008:9epa)

Författare: Herlin-Karnell Ester

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Lissabonfördraget medför precis som Konstitutionsfördraget nämligen ett slopande av den välkända pelarstrukturen som för närvarande utgör EU:s arkitektur, det vill säga två mellanstatliga pelare och en överstatlig grund (EG).

Till skillnad från Konstitutionsfördraget kommer dock Lissabonfördraget att behålla den forna andra pelaren med säkerhetsfrågor i ett separat fördrag om ändringar av fördraget om EU.

Denna publikation är en förkortad svensk översättning av 2008:3epa The Lisbon Treaty and the Area of Criminal law and Justice. Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.