Lissabonfördraget och straffrätten (2008:9epa)

Författare: Herlin-Karnell Ester

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Lissabonfördraget medför precis som Konstitutionsfördraget nämligen ett slopande av den välkända pelarstrukturen som för närvarande utgör EU:s arkitektur, det vill säga två mellanstatliga pelare och en överstatlig grund (EG).

Till skillnad från Konstitutionsfördraget kommer dock Lissabonfördraget att behålla den forna andra pelaren med säkerhetsfrågor i ett separat fördrag om ändringar av fördraget om EU.

Denna publikation är en förkortad svensk översättning av 2008:3epa The Lisbon Treaty and the Area of Criminal law and Justice. Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.