Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå (2003:12)

Författare: Langdal Fredrik

Rapporten behandlar de reformer som föreslogs inom det europeiska konventet rörande de nationella parlamentens ställning och rättigheter med syftet att försöka utröna dess effekter.

Rapportens fokus ligger på de nationella parlamentens kontrollkapacitet och den föreslagna förändringen rörande subsidiaritetskontrollen. Även frågor rörande EU:s effektivitet berörs liksom det bakomliggande syftet med de föreslagna reformerna.

Rapporten presenterades vid seminariet Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.