Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå (2003:12)

Författare: Langdal Fredrik

Rapporten behandlar de reformer som föreslogs inom det europeiska konventet rörande de nationella parlamentens ställning och rättigheter med syftet att försöka utröna dess effekter.

Rapportens fokus ligger på de nationella parlamentens kontrollkapacitet och den föreslagna förändringen rörande subsidiaritetskontrollen. Även frågor rörande EU:s effektivitet berörs liksom det bakomliggande syftet med de föreslagna reformerna.

Rapporten presenterades vid seminariet Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.