The Lisbon Treaty and EMU (2008:4epa)

Författare: Seyad Sideek Mohamed

Författaren analyserar Lissabonfördragets bestämmelser om EMU.

Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få. Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det svenska förhållningssättet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.