The Lisbon Treaty and EMU (2008:4epa)

Författare: Seyad Sideek Mohamed

Författaren analyserar Lissabonfördragets bestämmelser om EMU.

Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få. Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det svenska förhållningssättet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.