The Role of the National Courts in the European Union: (2005:10)

Författare: Groussot Xavier

I rapporten "The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective" behandlas hur de nationella domstolarna i EU tillämpar EG-rätten. Enligt författaren befinner sig EU just i ett "konstitutionellt momentum". Även om det konstitutionella fördraget inte kommer att träda ikraft kommer det troligen att påverka rollen för de nationella domstolarna i unionen.

Det konstitutionella fördraget har på nytt öppnat debatten om flera kontroversiella konstitutionella frågor som företrädesrätten, tilldelning av kompetenser och kompetenz-kompetenz. Alla dessa frågor hör ihop med rollen för nationella domstolar.

Vidare har EG-domstolen utvecklat en praxis om nationella domstolars mandat och skyldigheter. I rapporten visas att denna rättspraxis fortfarande är under utveckling och att viktiga avgöranden har kommit från domstolen under senare år.

Rapporten presenterades vid seminariet The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.