The Role of the National Courts in the European Union: (2005:10)

Författare: Groussot Xavier

I rapporten "The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective" behandlas hur de nationella domstolarna i EU tillämpar EG-rätten. Enligt författaren befinner sig EU just i ett "konstitutionellt momentum". Även om det konstitutionella fördraget inte kommer att träda ikraft kommer det troligen att påverka rollen för de nationella domstolarna i unionen.

Det konstitutionella fördraget har på nytt öppnat debatten om flera kontroversiella konstitutionella frågor som företrädesrätten, tilldelning av kompetenser och kompetenz-kompetenz. Alla dessa frågor hör ihop med rollen för nationella domstolar.

Vidare har EG-domstolen utvecklat en praxis om nationella domstolars mandat och skyldigheter. I rapporten visas att denna rättspraxis fortfarande är under utveckling och att viktiga avgöranden har kommit från domstolen under senare år.

Rapporten presenterades vid seminariet The Role of the National Courts in the European Union: A Future Perspective och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.