Vad innebär reformfördraget? (2007:4epa)

Författare: Hettne Jörgen, Langdal Fredrik

Vid Europeiska rådets möte den 23 juni 2007 antogs mandatet till reformfördrag. Det nya fördraget innebär ett nytt försök att ge EU nya verktyg för att ta sig an framtidens utmaningar.

Författarna diskuterar vad det nya fördraget innebär och hur det skiljer sig från det konstitutionella fördraget.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet The New EU Treaty - a Big Deal?

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU agencies on the move: challenges ahead

EU agencies on the move: challenges ahead

25 januari 2018 15:31 Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.