Vad innebär reformfördraget? (2007:4epa)

Författare: Hettne Jörgen, Langdal Fredrik

Vid Europeiska rådets möte den 23 juni 2007 antogs mandatet till reformfördrag. Det nya fördraget innebär ett nytt försök att ge EU nya verktyg för att ta sig an framtidens utmaningar.

Författarna diskuterar vad det nya fördraget innebär och hur det skiljer sig från det konstitutionella fördraget.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet The New EU Treaty - a Big Deal?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.