Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2019)

Här har vi samlat ett urval av artiklar, radioprogram och poddar på temat brexit där Sieps har medverkat. Du hittar även seminarier och publikationer Sieps har tagit fram på temat.

Artiklar, poddar och radioprogram

 

Vt: Torypartiet mot klar majoritet – och brexit

Konservativa partiet växer stort och säkrar en klar majoritet i det brittiska valet, enligt vallokalsundersökningarna. Boris Johnson får i så fall klart stöd för sin plan att driva igenom brexit redan nästa månad.

Aftonbladet: Torypartiet mot klar majoritet – och brexit

– Det första som händer är att själva utträdesavtalet utan några problem kommer gå igenom, säger Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för europapolitiska studier och expert på brittisk politik, till TT. (12 december 2019)

SR: Storbritannien och EU är överens

Hör EU-minister Hans Dahlgren, Martin Linton, tidigare parlamentsledamot för Labour 1997-2010, och Göran von Sydow, direktör på Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.

Europapodden 136: Nobody has a clue!

EU och Storbritannien är överens om ett nytt brexitavtal, men det återstår fortfarande en hel del hinder på vägen mot ett brittiskt utträde. I Europapodden, som spelades in live inför publik på Berwaldhallen, går vi igenom omröstningen i parlamentet – och försöker förstå om EU firar eller dricker gravöl.

Di: Brexit-avtalet hot mot brittiska unionen

Flera hinder återstår innan torsdagens avtal mellan EU och Storbritannien kan bli verklighet. Och genom speciallösningen för Nordirland äventyras Storbritanniens enighet, varnar en expert.

P1 Morgon: Skräll i brexitomröstning

Det blev en skräll i onsdagens brexitomröstningar. Det brittiska underhuset röstade ja till ett förslag om att landet aldrig ska gå med på en hård Brexit. Med b.l.a Göran von Sydow.

SVT Forum: Ödesvecka i brexit

Ytterligare en ödesvecka i brexitförhandlingarna. Var står parterna nu och vad blir nästa steg? Med b.l.a Göran von Sydow, Sieps.

SVT Forum: Deal or no deal

Seminarium om hur den svenska demokratin har anpassat sig till EU-medlemskapet. Arrangeras av Sveriges riksdag och Svenska institutet för Europastudier (Sieps). Med b.l.a Göran von Sydow och Anna Wetter Ryde.

DN: Närmast omöjligt uppdrag väntar för Theresa May

– Ser man från EU:s sida borde någon av modellerna som man redan har med andra länder fungera, med undantag för de speciella förutsättningar som gäller för Nordirland, säger statsvetaren Göran von Sydow, t f direktör för Sieps.

SVT Aktuellt: "Det här kan hända nu"

Att det brittiska parlamentet med så klar majoritet röstade nej till utträdesavtalet med EU tror statsvetaren Göran von Sydow kommer har betydelse för vad som kommer att hända nu.

TT: Kaotiskt läge i brexitprocessen

Statsvetaren Göran von Sydow, forskare vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), ser samma paradox. Han tycker att all logik och alla inblandades intresse pekar mot att undvika brexit utan avtal.

TT: Mays partikamrater vill inte ha hennes Brexit

- Det har alltid förelegat en ganska överhängande risk att det inte ska skapas en majoritet för något alternativ i underhuset. Partierna är internt splittrade, samtidigt som det inte räcker för May att övertyga sina egna parlamentsledamöter, säger Göran von Sydow till TT.

Brexit, undergången som kom av sig?

Är Storbritanniens utträde ur EU undergången som kom av sig eller undergången som kommer snart? Och varför är inte EU-frågan hetare i den svenska valrörelsen? Samtal från SR:s scen i Almedalen den 2 juli 2018.

Seminarier om brexit 2017-2018

A SIEPS seminar, held on 5 October 2018, discussed EU member states' positions, the role of the EU institutions, the legal aspects of the possible negotiation outcomes as well as provided insight into the state of negotiations.

As the date for the United Kingdom formally leaving the European Union approaches, negotiations are at a critical stage. There is urgency on both sides to agree on the conditions for the UK leaving the union, as well as on the nature of the future relationship between the two.What is at stake, what are the positions of key stakeholders and what is the state of play in the negotiations?

Läs ett kort referat av seminariet.

Den 10 november 2017 hölls seminariet om Brexit och EU:s framtida budget.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna och diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

 

Brexit - vad händer nu?

I samband med folkomröstningen i Storbritannien anordnade Sieps ett eftervalsseminarium där konsekvenserna av brexit, för såväl Storbritannien som EU och Sverige, diskuterades: "Brexit: Vad händer nu?"

Seminarier 2016-2017

Vid ett seminarium den 26 januari 2017 diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna.

För över ett halvår sedan röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att Storbritannien ska lämna EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver? Vid det här seminariet diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna. Andra frågor som behandlades är den om hur Storbritannien förbereder utträdesförhandlingarna, vilken linje den brittiska regeringen sannolikt väljer och frågan om en hård eller mjuk Brexit.

Andra frågor som kom upp var de om hur Storbritannien förbereder utträdesförhandlingarna, vilken linje den brittiska regeringen sannolikt väljer och frågan om en hård eller mjuk Brexit.

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU.

Våra publikationer som handlar om brexit

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020.

Brexit and the European Commission

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur.

Sverige och euron efter brexit

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen.

Could it be Brexpulsion rather than Brexit?

Vägen mot en om­röstning om Stor­britanniens vara eller icke vara i EU kantas av tre dilemman: för det första vill man ha ”mindre EU” i en tid när fler­talet medlems­stater vill ha ”mer EU”; för det andra kan mot­ståndet mot en för­djupning hindra övriga länder från att gå vidare med reformer som anses nöd­vändiga för att få EU och euro­zonen att fungera mer effektivt; och för det tredje kan britternas krav leda till att även andra medlems­stater lyfter liknande anspråk i frågor där de önskar se en förändring.

Britain and the EU: a negotiator's handbook

För två år sedan utlovade premiärminister David Cameron en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU om han blev omvald. Valdagen den 7 maj närmar sig, och frågan om vem som vinner valet och vad det kommer att innebära för relationen till EU är högaktuell.