Seminariesammanfattning: Europeiska gröna given och Agenda 2030 – En hållbar framtid för Europa?

EU har höjt ambitionerna på miljöområdet och inom kort väntas konkreta förslag. För att de ska ge resultat krävs alltifrån samsyn och finansiering till institutionell kapacitet och internationella hänsyn. En nyckel är också information – kraven på hållbarhetsredovisning ökar. (Februari 2020)

Den 14 februari 2020 anordnade Sieps i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige ett seminarium om Europeiska gröna given. Talare var Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för kommissionens representation, Eva Lindström, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten, Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet, Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps samt Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Modererade gjorde Annika Ström Melin, journalist och författare.

Läs en kort seminariesammanfattning på webben.  Du kan också ladda ner texten genom knappen nedan.