Seminariesammanfattning: Tio år med Lissabonfördraget – Framgång eller misslyckande?

Starkare grund för EU:s globala roll men problem med demokrati och rättigheter. I en summering av de tio första åren med Lissabonfördraget framhålls både framsteg och misslyckanden. Ett utmärkande drag för problemen är dock stora svårigheter att hitta lösningar.

Den 5 december anordnade Sieps ett seminarium om Lissabonfördraget tio år: Ten Years of Lisbon - Success or Failure?

Läs en kort seminariesammanfattning. 

Under fliken Seminarier finner du fler seminariesammanfattningar under Genomförda seminarier.