Ökad delaktighet i fokus under EU-forum

Den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in till ett EU-forum i Stockholm riktat till de 77 aktörer som ingått så kallade EU-handslag. Sieps direktör Göran von Sydow modererade forumet.