Insynsråd

Det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter vid myndigheten, enligt förordningen SFS 2008:748. Insynsrådet har till uppgift att ge direktören det stöd som behövs för bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med dess mål. Direktören är rådets ordförande.

Sieps insynsråd består av följande ledamöter: