A brief on the politics and economics of the Transatlantic Trade and Investment Partnership

Författare: Nordström Håkan

För­handlingarna om ett trans­atlantiskt handels- och investerings­partnerskap­savtal (TTIP) mellan EU och USA inleddes i juli 2013, med mål­sättning att nå en upp­görelse innan president Barack Obamas mandat­period löper ut i januari 2017.

I det här samman­draget ges en över­sikt över vad parterna försöker uppnå, tänk­bara hinder på vägen, EU:s och USA:s ömsesidiga ekonomiska beroende och möjliga vinster med ett framgångs­rikt avtal.

Publikationen är på engelska.

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

6 maj 2019 14:43 Engberg Katarina

Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och seniorrådgivare vid Sieps, ger perspektiv på EU:s position i handelsförhandlingarna med USA. Texten baserar sig på seminariet ”EU i det globala spelet – handel, säkerhet och diplomati” som hon deltog i den 27 augusti vid Europaforum i Hässleholm, bland annat tillsammans med Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för utrikeshandel och handelsavtal.