Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet

Författare: Ratcovich Martin

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs?

Vilket regel­verk styr exempel­vis EU-samordnade insatser som Operation Triton och Operation Sophia? I den här analysen redogör Martin Ratcovich för vad folkrätten och EU-rätten har att säga när det gäller flykting­strömmarna över havet.

Fokus för analysen är den internationella havs­rättens regler om ingripande mot fartyg och sjö­räddning.

Publikationen är på svenska.

Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

8 april 2019 17:23 Johansson Markus, Lindahl Rutger, Naurin Daniel

Trots brexit och förhandlingar om ett fördjupat EMU har medlemsstaternas relativa inflytande i rådet inte förändrats nämnvärt. Med undantag för Storbritannien behåller länderna sina positioner och Sverige är fortsatt efterfrågat som samarbetspartner.

Solidaritet i EU-rätten

Solidaritet i EU-rätten

3 april 2019 09:54 Södersten Anna

Under de senaste årens kriser har solidaritet inom EU aktualiserats. Begreppet förekommer i en rad artiklar i EU-fördragen, men formuleringarna är vaga och ger främst uttryck för politisk vilja.