Humanitarian aid policy in the EU´s external relations: The post-Lisbon framework

Författare: Bossuyt Fabienne, Orbie Jan, Van Elsuwege Peter

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport.

För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy

The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy

20 juni 2017 15:47 Blockmans Steven

Med Lissabonfördraget fick EU mandat att utveckla särskilda relationer till grannländerna. Vad har det mandatet inneburit för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) som EU tog fram i kölvattnet av utvidgningen österut? Och hur har ENP på det hela taget utvecklats i ljuset av nya politiska realiteter?