Humanitarian aid policy in the EU´s external relations: The post-Lisbon framework

Författare: Bossuyt Fabienne, Orbie Jan, Van Elsuwege Peter

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport.

För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

6 maj 2019 14:43 Engberg Katarina

Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och seniorrådgivare vid Sieps, ger perspektiv på EU:s position i handelsförhandlingarna med USA. Texten baserar sig på seminariet ”EU i det globala spelet – handel, säkerhet och diplomati” som hon deltog i den 27 augusti vid Europaforum i Hässleholm, bland annat tillsammans med Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för utrikeshandel och handelsavtal.