Irregular Immigration in the European Union

Författare: Madeline Zavodny, Pia M. Orrenius

Den illegala in­vandringen ökar i takt med att antalet migranter blir allt fler. I denna europa­politiska analys diskuteras den illegala migrationen i EU ur ett ekonomiskt perspektiv.

Här görs också jäm­förelser med USA. För­fattarna menar att det är viktigt att EU koordinerar sina insatser och att medlems­länderna delar på kostnaderna för att framgångs­rikt kunna möta denna ut­maning.

Publikationen är på engelska.

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

20 juni 2017 15:47 Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy

20 juni 2017 15:47 Fernández-Huertas Moraga Jesús, Rapoport Hillel

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot.