Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies

Författare: Hein Heili, Männasoo Kadri, Ruubel Raul

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner.

Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig på interna resurser som humankapital och FoU, är drivkraften bakom produktiviteten i de ’nya’ (östra) EU-ländernas regioner huvudsakligen den konvergenseffekt som uppstår i och med det befintliga produktivitetsgapet. Om produktivitetsgapet är för stort finns dock risk för att det uppstår en permanent underutveckling. Konvergensfaktorn måste därför ersättas av bland annat en ökad variation i befintliga tjänster och produkter.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

Handelspolitiken mellan EU och USA – omförhandling eller sammanbrott?

6 maj 2019 14:43 Engberg Katarina

Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och seniorrådgivare vid Sieps, ger perspektiv på EU:s position i handelsförhandlingarna med USA. Texten baserar sig på seminariet ”EU i det globala spelet – handel, säkerhet och diplomati” som hon deltog i den 27 augusti vid Europaforum i Hässleholm, bland annat tillsammans med Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för utrikeshandel och handelsavtal.