Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies

Författare: Hein Heili, Männasoo Kadri, Ruubel Raul

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner.

Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig på interna resurser som humankapital och FoU, är drivkraften bakom produktiviteten i de ’nya’ (östra) EU-ländernas regioner huvudsakligen den konvergenseffekt som uppstår i och med det befintliga produktivitetsgapet. Om produktivitetsgapet är för stort finns dock risk för att det uppstår en permanent underutveckling. Konvergensfaktorn måste därför ersättas av bland annat en ökad variation i befintliga tjänster och produkter.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy

The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy

20 juni 2017 15:47 Blockmans Steven

Med Lissabonfördraget fick EU mandat att utveckla särskilda relationer till grannländerna. Vad har det mandatet inneburit för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) som EU tog fram i kölvattnet av utvidgningen österut? Och hur har ENP på det hela taget utvecklats i ljuset av nya politiska realiteter?