Turnout in the EP Elections 2014: A comparative study of the EU Member States

Författare: Popa Sebastian Adrian, Schmitt Hermann

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val.

I den här rapporten studeras deltagandet i Europaparlaments­valet 2014, med särskild fokus på de valfrämjande insatserna av Europa­parlamentets informations­kontor (EPIO:s) samt den konstitutionella förnyelsen med så kallade Spitzen­kandidaten. Författarna utvärderar också huruvida de val­främjande insatserna och Spitzen­kandidaten-systemet bidrog till att höja val­deltagandet.

Publikationen är framtagen inom ramen för ett särskilt regerings­uppdrag och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s politiska system.

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.