Turnout in the EP Elections 2014: A comparative study of the EU Member States

Författare: Popa Sebastian Adrian, Schmitt Hermann

Direkta val till Europaparlamentet infördes 1979. Deltagandet i dessa val har dock alltid varit betydligt lägre än deltagandet i nationella val.

I den här rapporten studeras deltagandet i Europaparlaments­valet 2014, med särskild fokus på de valfrämjande insatserna av Europa­parlamentets informations­kontor (EPIO:s) samt den konstitutionella förnyelsen med så kallade Spitzen­kandidaten. Författarna utvärderar också huruvida de val­främjande insatserna och Spitzen­kandidaten-systemet bidrog till att höja val­deltagandet.

Publikationen är framtagen inom ramen för ett särskilt regerings­uppdrag och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s politiska system.

Solidaritet i coronakrisen

Maj 2020 Södersten Anna

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon.

Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen

April 2020 Jacobsson Bengt, Sundström Göran

Sveriges EU-inträde förändrade den svenska statsförvaltningen mer än väntat. Efter 25 års medlemskap är EU-frågorna lika viktiga, men de första årens hyperaktivitet har övergått i en mer sluten vardag. EU:s påverkan på svensk statsförvaltning analyseras i en studie av Bengt Jacobsson och Göran Sundström (2020:3)