EU agencies on the move: challenges ahead

Författare: Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.

Den förhållandevis snabba framväxten av EU:s förvaltning har inte uppmärksammats lika mycket som andra delar av den europeiska integrationen. I dag finns ett fyrtiotal myndigheter som verkställer EU:s politik och bidrar med expertkunskaper.

Ellen Vos, som är professor i EU-rätt vid universitetet i Maastricht, har kartlagt utvecklingen av EU:s myndigheter och pekar på tre dilemman:

  • Otillräckliga bestämmelser för överföring av makt till myndigheter.
  • Otydlighet kring myndigheternas oberoende gentemot andra aktörer.
  • Svårigheter att ställa myndigheterna till svars.
Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

Ömsesidig glädje och nytta? Sverige och EU på miljörättens område

13 juni 2019 11:16 Darpö Jan

EU:s miljörätt genomsyrar idag svensk miljölagstiftning. Den gemensamma miljörätten bygger i sin tur på att Sverige och övriga medlemsstater utövar inflytande, både på EU-nivå och på den internationella arenan. På vissa miljöområden är unionens kompetens dock omdebatterad.