EU agencies on the move: challenges ahead

Författare: Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.

Den förhållandevis snabba framväxten av EU:s förvaltning har inte uppmärksammats lika mycket som andra delar av den europeiska integrationen. I dag finns ett fyrtiotal myndigheter som verkställer EU:s politik och bidrar med expertkunskaper.

Ellen Vos, som är professor i EU-rätt vid universitetet i Maastricht, har kartlagt utvecklingen av EU:s myndigheter och pekar på tre dilemman:

  • Otillräckliga bestämmelser för överföring av makt till myndigheter.
  • Otydlighet kring myndigheternas oberoende gentemot andra aktörer.
  • Svårigheter att ställa myndigheterna till svars.
Legitimitet för skatter på EU-nivå

Legitimitet för skatter på EU-nivå

7 januari 2019 11:14 Nordblom Katarina

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

EU och hoten mot rättsstaten

EU och hoten mot rättsstaten

12 december 2017 10:33 Södersten Anna

Under de senaste tio åren har EU:s kriser avlöst varandra. Den kris som nu pågår handlar om de senare årens hot mot rättsstaten, framför allt i Polen och Ungern.