Stöd som betalas direkt till EU:s jordbrukare kommer i dag uteslutande från EU-budgeten, medan medlemsstaterna bidrar till andra stora utgifter för EU. Det här undantaget har lett till stora effektivitetsförluster för EU som helhet, skriver Alan Matthews, som huvudsakligen forskar om jordbrukspolitik.

I den här analysen argumenterar han för att medlemsstaterna bör medfinansiera de så kallade gårdsstöden. Det skulle ge bättre värde för pengarna, sänka kostnaderna och dessutom frigöra resurser i EU:s budget.

Författaren rekommenderar därför att idén tas upp i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, som ska gälla efter britternas utträde ur Europeiska unionen.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.