Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner?

Författare: Hettne Jörgen

I ett europeiskt perspektiv deltar Sveriges riksdag aktivt i EU-samarbetet. Samtidigt har riksdagen hittills avstått från möjligheten att föra en politisk dialog med EU:s institutioner.

Regeringarna företräder medlemsstaterna i EU, men parlamentens delaktighet ökar. I dag har de nationella parlamenten bland annat möjlighet att föra en direkt dialog med EU:s institutioner. Sveriges riksdag har hittills valt att inte använda den kanalen, även om riksdagen är ett av de mest aktiva parlamenten i EU-samarbetet.

I den här analysen visar Jörgen Hettne, forskare i juridik och docent i EU-rätt, att grundlagen inte står i vägen för en sådan delaktighet. Hans slutsats är att riksdagen bör kunna påverka i ett tidigare skede, när det ligger i Sveriges intresse.

Förutsättningen är att den politiska lämpligheten bedöms från fall till fall. Det skulle, menar han, ge en demokratisk vinst och följa EU:s utveckling i stort.

Denna studie ingår i en kommande volym som ur olika aspekter belyser hur riksdagen och de politiska partierna påverkas av EU.

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

17 maj 2018 11:47 Karlsson Christer, Mårtensson Moa, Persson Thomas

Skarpa motsättningar eller avpolitisering? Bilden av svensk EU-politik är ofta motsägelsefull. Att det faktiskt finns en livaktig och sakfrågeinriktad opposition framgår av en analys av EU-nämnden. Frågan är dock om den når väljarna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.