Better In or Better Out: Weighing Sweden’s Options vis-à-vis the Banking Union

Författare: Beck Thorsten

Medlemsstater utanför euroområdet kan ansluta sig till EU:s bankunion eller fortsätta att stå utanför. I den här rapporten ställer professor Thorsten Beck upp för- och motargument för Sveriges eventuella deltagande. (2019:2)

Sverige och Danmark – båda länder utanför euroområdet – utreder eventuellt deltagande i EU:s bankunion. I den här rapporten presenteras ett av bidragen till den svenska utredningen, där författaren går igenom för- och nackdelar med ett svenskt deltagande.

Till fördelarna hör möjligheten att dra nytta av ECB:s expertis och att integreras närmare med den inre marknaden för bankverksamhet. Till nackdelarna hör förlusten av oberoendet för svenska tillsyns- och resolutionsmyndigheter (Finansinspektionen och Riksgälden).

Författaren ger inga rekommendationer om vilket val Sverige bör göra men föreslår kriterier som bör vägleda beslutsprocessen:

  • Mervärde jämfört med det nordisk-baltiska samarbetet inom banktillsyn.
  • Huruvida Danmark kommer att gå med i bankunionen.
  • Hur tillsynen av stora svenska banker skulle hanteras jämfört med idag.

  • Hur banker i Sverige väntas reagera på den nya tillsyns- och resolutionsstrukturen.

Thorsten Beck är professor i bank och finans vid Cass Business School i London. Den offentliga utredningen ”Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen” redovisar sitt uppdrag i november 2019.

EU:s budget 2021–2027:  Vad får motkraften kosta?

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

23 oktober 2019 11:01 Tarschys Daniel

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps.

Europaparlamentsvalet 2019 – ett splittrat politiskt landskap

Europaparlamentsvalet 2019 – ett splittrat politiskt landskap

19 september 2019 11:47 Blomgren Magnus

Inför EU-valet i maj 2019 talades det ofta om ett val mellan två visioner för unionens framtid. Utfallet visade däremot på spretighet och variationer mellan länderna. I den här analysen lyfter statsvetaren Magnus Blomgren fram valresultatets nyanser och diskuterar möjliga konsekvenser. (2019:12epa)