EU i riksdagen

Författare: Auel Katrin, Blomgren Magnus, Hettne Jörgen, Karlsson Christer, Liljeqvist Nina, Mårtensson Moa, Persson Thomas, Wetter Anna, von Sydow Göran

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin.

I den här volymen sammanställs aktuell forskning om den svenska riksdagens och de politiska partiernas arbete med EU-frågor.

Fyra kapitel bidrar med en diskussion med utgångspunkt i olika frågeställningar:

  • Lever de politiska partierna upp till sin roll att vara en demokratisk länk mellan medborgarna och EU?

  • Finns det en aktiv opposition i svensk EU-politik?

  • Är det lämpligt att riksdagen interagerar direkt med EU eller bör det enbart ske genom regeringen?

  • Hur ser riksdagens EU-arbete ut vid en jämförelse med andra nationella parlament?

Utifrån denna forskning framgår att riksdagen är ett av de mer aktiva nationella parlamenten. Däremot kan både riksdagen och de politiska partierna bli bättre på att debattera EU-frågor.

Volymen är en del av Sieps arbete med analyser om hur EU:s demokratiska process kan utvecklas.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.