Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Författare: Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

För att lösa EU:s största problem måste Europeiska kommissionen fatta politiska beslut. Det målet formulerade Jean-Claude Juncker när han tillträdde som kommissionsordförande 2014. Ambitionen förutsatte fokusering på färre frågor, en intern omorganisation och förändringar i samordningen med andra EU-institutioner.

Vad blev resultatet av Junckers inriktning? I denna Europapolitiska analys undersöker professor Mark Dawson tre aspekter av frågan: makten över dagordningen, arbetsmetoder samt lagstiftningsprocessen.

Författaren konstaterar att kommissionen lade fram en stor del av sina aviserade förslag men hade svårigheter att omvandla dem till lagstiftning. Kontrollen över det politiska beslutsfattandet ligger fortfarande hos andra aktörer, framför allt Europeiska rådet.

Å andra sidan, menar författaren, finns det idag få alternativ till en politisk kommission. Eftersom EU hanterar alltmer omtvistade frågor är rollen som oberoende institution inte längre möjlig.

Idén om ett tydligare samband mellan kommissionens förslag och politiska avvägningar bär också på möjligheten att göra EU mer demokratiskt. Slutsatsen är därför att efterfrågan på en politisk kommission sannolikt kommer att överleva Junckers ordförandeskap.

Mark Dawson är professor i EU-rätt vid Hertie School of Governance i Berlin.

Skattepolitik på EU-nivå –  samordna eller konkurrera?

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

4 september 2019 12:57 Hansson Åsa

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)

Spitzenkandidaten – make or break?

Spitzenkandidaten – make or break?

27 juni 2019 11:38 von Sydow Göran

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.