Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Författare: Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

För att lösa EU:s största problem måste Europeiska kommissionen fatta politiska beslut. Det målet formulerade Jean-Claude Juncker när han tillträdde som kommissionsordförande 2014. Ambitionen förutsatte fokusering på färre frågor, en intern omorganisation och förändringar i samordningen med andra EU-institutioner.

Vad blev resultatet av Junckers inriktning? I denna Europapolitiska analys undersöker professor Mark Dawson tre aspekter av frågan: makten över dagordningen, arbetsmetoder samt lagstiftningsprocessen.

Författaren konstaterar att kommissionen lade fram en stor del av sina aviserade förslag men hade svårigheter att omvandla dem till lagstiftning. Kontrollen över det politiska beslutsfattandet ligger fortfarande hos andra aktörer, framför allt Europeiska rådet.

Å andra sidan, menar författaren, finns det idag få alternativ till en politisk kommission. Eftersom EU hanterar alltmer omtvistade frågor är rollen som oberoende institution inte längre möjlig.

Idén om ett tydligare samband mellan kommissionens förslag och politiska avvägningar bär också på möjligheten att göra EU mer demokratiskt. Slutsatsen är därför att efterfrågan på en politisk kommission sannolikt kommer att överleva Junckers ordförandeskap.

Mark Dawson är professor i EU-rätt vid Hertie School of Governance i Berlin.

EU:s budget 2021–2027:  Vad får motkraften kosta?

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

23 oktober 2019 11:01 Tarschys Daniel

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps.