Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

Författare: Johansson Markus, Lindahl Rutger, Naurin Daniel

Trots brexit och förhandlingar om ett fördjupat EMU har medlemsstaternas relativa inflytande i rådet inte förändrats nämnvärt. Med undantag för Storbritannien behåller länderna sina positioner och Sverige är fortsatt efterfrågat som samarbetspartner.

Hur stort inflytande har de enskilda medlemsstaterna i rådet? Sedan 2003 genomför statsvetare vid Göteborgs universitet intervjuundersökningar med representanter för samtliga EU-staters regeringar. Syftet är att ringa in medlemsstaternas ”nätverkskapital” i ett av EU:s två lagstiftande organ.

Den senaste undersökningen täcker perioden 2015–2018 och fokuserar på innebörden av brexit och förhandlingarna om fördjupat EMU-samarbete. Effekterna för Sverige står särskilt i fokus. Undersökningen visar bland annat följande:

  • Sverige är en fortsatt efterfrågad samarbetspartner i förhållande till sin storlek.
  • Storbritannien har inte oväntat tappat i inflytande men behåller en framskjuten position på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.
  • Det finns inga tecken på försvagat inflytande av att stå utanför EMU, varken för Sverige eller för andra länder utanför euroområdet. 

 

Undersökningen visar dock att brexit har potential att ändra dynamiken: Sverige är ett av de länder som kan påverkas mest av att det största landet utanför euroområdet lämnar EU.

Markus Johansson, Daniel Naurin och Rutger Lindahl är verksamma vid Göteborgs universitet.

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

4 december 2019 13:36 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)

Koldioxidtullar i EU:  problematiska men motiverade

Koldioxidtullar i EU: problematiska men motiverade

29 november 2019 10:07 Flam Harry

Ett uppmärksammat förslag i den nya kommissionens ”gröna giv” är koldioxidtullar i EU. Till problemen hör att de är svåra att beräkna och kan ge upphov till motåtgärder. Det bör dock inte avhålla EU från att beskatta importvarors koldioxidavtryck. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps.