Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd

Författare: Johansson Markus, Lindahl Rutger, Naurin Daniel

Trots brexit och förhandlingar om ett fördjupat EMU har medlemsstaternas relativa inflytande i rådet inte förändrats nämnvärt. Med undantag för Storbritannien behåller länderna sina positioner och Sverige är fortsatt efterfrågat som samarbetspartner.

Hur stort inflytande har de enskilda medlemsstaterna i rådet? Sedan 2003 genomför statsvetare vid Göteborgs universitet intervjuundersökningar med representanter för samtliga EU-staters regeringar. Syftet är att ringa in medlemsstaternas ”nätverkskapital” i ett av EU:s två lagstiftande organ.

Den senaste undersökningen täcker perioden 2015–2018 och fokuserar på innebörden av brexit och förhandlingarna om fördjupat EMU-samarbete. Effekterna för Sverige står särskilt i fokus. Undersökningen visar bland annat följande:

  • Sverige är en fortsatt efterfrågad samarbetspartner i förhållande till sin storlek.
  • Storbritannien har inte oväntat tappat i inflytande men behåller en framskjuten position på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.
  • Det finns inga tecken på försvagat inflytande av att stå utanför EMU, varken för Sverige eller för andra länder utanför euroområdet. 

 

Undersökningen visar dock att brexit har potential att ändra dynamiken: Sverige är ett av de länder som kan påverkas mest av att det största landet utanför euroområdet lämnar EU.

Markus Johansson, Daniel Naurin och Rutger Lindahl är verksamma vid Göteborgs universitet.

Skattepolitik på EU-nivå –  samordna eller konkurrera?

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

4 september 2019 12:57 Hansson Åsa

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

13 maj 2019 09:37 Dawson Mark

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.