Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative

Författare: Cornell Svante E, Swanström Niklas

Kinas ekonomiska utveckling och globala genomslagskraft ruckar på de balanser som har präglat världen sedan kalla krigets slut. Ett centralt led i den utvecklingen är infrastrukturprojektet BRI. I den här rapporten analyserar Svante E. Cornell och Niklas Swanström hur det påverkar EU:s närområde och utmanar EU-systemet. (2020:1)

Ett led i Kinas nya globala inriktning är det omfattande infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI), vilket ställer EU inför handgripliga vägval. BRI-projektet presenterades 2013 av kinesiska regeringen som en serie handels- och transportkorridorer på land och till sjöss. En stor del av projektet syftar till att koppla ihop Europa med Kina genom Centralasien.  

I den här rapporten ger författarna Svante Cornell och Niklas Swanström en noggrann redogörelse för BRI:s planerade infrastruktur och finansieringsstruktur. Författarna analyserar även hur de nya handels- och transportkorridorerna påverkar EU:s östra närområde och Centralasien med avseende på rättsstaten och den politisk-ekonomiska utvecklingen. Slutligen värderar författarna hur BRI utmanar EU-systemet och huruvida Kinas och EU:s intressen är kompatibla.

En slutsats är att EU inte har fokuserat tillräckligt på den geopolitiska dimensionen av relationerna med staterna på den eurasiatiska kontinenten. Enligt författarna måste EU därför tänka mer på sina intressen och inte bara på normer och värderingar.

EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market

Juni 2020 Andhov Marta, Bastidas Venegas Vladimir, Engberg Katarina, Hettne Jörgen, Papadopoulos Thomas, Wiberg Maria

När EU satsar på att stärka sin konkurrenskraft hamnar den inre marknadens grundvalar i fokus. Är en mer offensiv industripolitik förenlig med fri och rättvis konkurrens? Frågan fördjupas i en antologi om rättsliga instrument som är centrala för EU:s inre marknad. (2020:1op)

Geopolitics and the Covid-19 pandemic: a distorted turn in EU external relations

Juni 2020 Youngs Richard

EU:s ledare har under det senaste året upprepat budskapet att unionen behöver agera ”mer geopolitiskt”. Vad betyder det? Richard Youngs, professor i internationell politik, har analyserat utgångspunkterna för denna ambition och menar att EU behöver en mer genomtänkt syn på geopolitik. Annars riskerar EU:s internationella identitet att bli alltmer oklar och dubbeltydig – en risk som ökar med coronakrisen. (2020:5epa)