EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar

Välkommen på seminarium den 12 december.

Under de senaste åren har långtgående reformer av det polska rättsväsendet lett till oenighet mellan kommissionen och Polen. Frågan har också gjort avtryck i EU-domstolens praxis, bland annat i en dom som rör utlämnandet av en person från Irland till Polen enligt den så kallade europeiska arresteringsordern.

Vad innebär den domen för svenska rättstillämpande myndigheter? Hur bedömer man ett annat lands rättssystem? Hur påverkar eventuella brister i rättsstatsprincipen i det enskilda fallet?

Medverkar gör Johan Hirschfeldt, f.d. president i Svea hovrätt och Iain Cameron, professor i folkrätt, båda verksamma för Sveriges räkning i Venedigkommissionen. Vidare medverkar Eva Storskrubb, advokat och docent i processrätt som forskat kring rättsligt samarbete inom EU, och Per Hedvall, byråchef med lång erfarenhet av internationellt straffrättsligt samarbete.

Seminariet är fullbokat - anmälan är inte längre möjlig.

Datum

  • 12 december 2018 09:00 - 10:30

Plats

  • Sieps, Torsgatan 11, 4:e våningen, Riksmötet.

Talare

  • Johan Hirschfeldt, f.d. president i Svea hovrätt, även supplerande ledamot av Venedigkommissionen.
  • Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, även svensk ledamot av Venedigkommissionen.
  • Eva Storskrubb, advokat och docent i processrätt vid Uppsala universitet.
  • Per Hedvall, byråchef för enheten för internationellt rättsligt samarbete vid åklagarmyndighetens huvudkontor.

Moderator

  • Anna Rogalska Hedlund, jurist och utredare på Sieps.

Övrigt

  • Registrering och kaffe från kl. 8:30.
  • Seminariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.
  • Seminariet kommer att filmas.