Seminarier om EU:s sociala dimension

Statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har tagit initiativ till ett toppmöte i Göteborg i november på temat ”Rättvisa jobb och tillväxt”. Kommissionen har även lanserat ett reflektionspapper om Europas sociala dimension. Men vad innebär egentligen det sociala Europa?

Sieps har haft två seminarier på området med syfte att klargöra vad det Sociala Europa handlar om och bidra med ett underlag för fortsatt diskussion.

Den 30 augusti på Europaforum i Hässleholm behandlades den fria rörligheten för personer. För EU:s del tillhör den fria rörligheten för personer – en av de fyra friheterna – själva kärnan i samarbetet. Seminariet syftar till att ge en bild av hur den fria rörligheten används, dvs. hur EU:s medborgare rör sig mellan medlemsstaterna, vilka regelverk som är på plats och vilka effekter - också politiska - den fria rörligheten får.

Seminariet Vad innebär egentligen Europas sociala dimension? den 22 september fokuserade  på regelverket på det sociala området – varför den sociala dimensionen har utvecklats, vad regelverket säger och vilka konfliktytorna är.

Läs även våra publikationer på ämnet: