Den innevarande Europeiska kommissionen – under Jean Claude Junckers ordförandeskap – har nu suttit halva mandatperioden. I den här europapolitiska analysen granskar Sophia Russack kommissionens organisation och struktur och vilka konsekvenser förändringar av detta har fått. Texten behandlar...

Läs mer
How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term? (2017:4epa)
Författare: