Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige...

Läs mer
Brexit – Implications for the EU and Sweden (2017:2op)
Författare:

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för...

Läs mer
Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)
Författare:

Det är i år tio år sedan Sieps bildades, med uppgift att ta fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. I dag, när behovet av analys är viktigare än någonsin, är det en naturlig mötesplats för forskning och politik.

I den här skriften ges bland annat en översikt över våra...

Läs mer
Författare: