Attityder till tjänstehandel

Tidsram: Avslutat
Projektansvarig: Ulrika Stavlöt

En av de mest diskuterade arbetsmarknadsfrågorna inom EU under de senaste åren gäller
tjänstehandel och hur denna ska regleras. Av debatterna att döma är den allmänna inställningen
till tjänstehandel betydligt mer negativ än till varuhandel. Under 2009 publicerades en
forskningsrapport som kartlägger attitydskillnader till varu‐ och tjänstehandel samt redogör för
olika faktorer som kan förklara dessa. Under 2010 har Sieps påbörjat ett uppföljning av studien
för att analysera hur de senaste årens ekonomiska nedgång har påverkat inställningen till
låglönekonkurrens och frihandel. Resultaten kommer att publiceras under 2011.