Befogenhetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal

Efter toppmötet i Nice år 2000 kom man fram till att en tydligare distribution mellan EU och medlemsstaterna skulle diskuteras. Subsidiaritetsprincipen har använts för att avgöra på vilken nivå ett beslut ska tas. Detta har inneburit att kompetens och makt fördelas på olika nivåer och aktörer i samhället. Projektets syfte var att tillgodose behovet av en översikt av problematiken kring kompetensfördelningsfrågor, subsidiaritet och demokrati.

Den första fasen av projektet avslutades med en hearing den 15 oktober 2002 då "The Division of Competencies Between the EU and the Member States" presenterades författad av Fredrik Langdal.

Den andra fasen av projektet ingick som en del av projektet Strategi 2004 och presenterades i rapporten "Befogenhetsfördelning mellan EU och medlemsstaterna" vid ett seminarium den 10 april 2003.