EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Fredrik Langdal och Göran von Sydow

Sieps initierade under 2005 ett projekt som berör den problematik som uppstår i samband med gränser inom och bortom Europa. Gränser ska här förstås i sin vidaste mening och inkluderar, förutom fysiska avgränsningar mellan territorier, bland annat även kulturella, politiska, ekonomiska och historiska gränser.

Exempel på frågeställningar som är aktuella är om EU:s yttre gräns bör vara hård eller mjuk och vilka stabiliserande strategier EU bör implementera i förhållande till de länder som gränsar till unionen.