EU:s och USA:s livsmedelsbistånd - effekter på lokal produktion och import

Tidsram: Avslutat. 
Projektledare: projektet har varit ett samarbete mellan Sieps och Livsmedelsekonomiska institutet (SLI).

Ämnet livsmedelsbistånd har blivit alltmer aktuellt, inte minst genom de pågående WTO-förhandlingarna. Handelspolitik och utvecklingspolitik kan i vissa fall tyckas motverka varandra. Det finns därför ett behov att utreda och synliggöra kopplingen mellan handel och bistånd.