Hållbarhet på EU:s dagordning

Projektansvarig: Jonas Eriksson

Syftet med projektet har varit att reda ut begreppet hållbarhet så som det används i EU-sammanhang samt att kartlägga dess förekomst såväl inom områden som det traditionellt har associerats med som i mer moderna och mindre uppenbara sammanhang. Projektet avslutas 2016, i och med publicering av två rapporter: i den första rapporten granskas reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och i den andra rapporten analyseras de nya reglerna för patientrörlighet mot bakgrund av målsättningen om hållbarhet i de nationella hälsovårdssystemen. Projektet är därefter avslutat.