Representation, delegation och demokrati

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Göran von Sydow och Fredrik Langdal

Syftet i detta projekt är att undersöka processer, strukturer och institutioner snarare än de formella och konstitutionella aspekterna av EU. Framöver kommer Sieps främst att prioritera studier om de politiska partiernas och intressegruppernas europeisering.