Utvidgningens konsekvenser för näringslivsstrukturen

Tidsram: Avslutat
Projektledare: Rickard Eriksson

Huvudfrågeställningen i projektet var vilka förändringar man kan förvänta sig på Västeuropas näringslivsstruktur, framför allt den svenska, när länderna i Öst- och Centraleuropa blir alltmer integrerade med väst.

Denna fråga kan delas upp i ett antal delfrågeställningar, bland annat hur industrilokaliseringen i Europa påverkas av en ökad integration mellan öst och väst, huruvida en ökad integration mellan de båda regionerna har konsekvenser för den geografiska lokaliseringen av industrier; och hur direktinvesteringar från väst till öst kan förväntas påverka hemländerna och värdländerna. För att kunna bedöma effekterna på värdländerna är det viktigt att klargöra i vilken utsträckning dessa investeringar ger upphov till överföring av teknologisk kunskap och know-how.