The New EU Constitution - An Economic Perspective

Författare: 

Rapporten tar upp nationalekonomisk forskning med relevans för förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag. Bland annat diskuteras de nya beslutsreglerna i ministerrådet, begränsningen av antalet ledamöter i EU-parlamentet och införandet av den utträdesklausul i det nya fördraget som reglerar via regler som skall tillämpas när en medlemsstat önskar utträda ur EU.

Förutom att diskutera dessa sakfrågor syftar rapporten till att ge en introduktion till den nya och mycket aktiva nationalekonomiska forskningen kring konstitutioners betydelse för politiska och ekonomiska utfall.

The report was presented at the seminar The New EU Constitution and is a part of the research project A Constitution for Europe?

icon 2005:1 EU:s nya konstitution - ett nationalekonomiskt perspektiv (181.08 kB)