Antologi om statsförvaltningen efter 20 år i EU

EU på­verkar den svenska för­valtningen och svensk för­valtning påverkar EU. Det sker inte minst genom de tjänste­män som representerar Sverige i EU och de svenska tjänste­män som arbetar med EU-frågor på hemma­plan. Men hur fungerar egentligen sam­spelet mellan EU-myndigheter och nationella myndigheter? Och vilken roll har svenska stats­tjänstemän i EU-samarbetet? I antologin Statsförvaltningen efter 20 år i EU – fram­tagen i sam­arbete mellan Stats­kontoret och Sieps – diskuterar forskare och praktiker hur medlem­skapet har påverkat den svenska stats­förvaltningen.

Antologin Statsförvaltningen efter 20 år i EU