Brexit får Sieps att synas allt oftare

Under 2016 förekom Sieps nästan tre gånger så ofta i medierna som under året före, det visar den senaste publicitetsrapporten från mediebevakningsföretaget Retriever. 2016 förekom Sieps i sammanlagt 760 artiklar, en betydande ökning jämfört med 265 artiklar året dessförinnan. Orsaken till ökningen är det stora medieintresset för Brexit. Drygt två tredjedelar av publiciteten handlar om det ämnet.