Europaperspektiv 2017: Om tillitens betydelse för EU

Den 1 februari presenteras Europaperspektiv 2017, den årsbok som de tre nätverken för Europaforskning gemensamt tar fram. Årets upplaga har som tema tillitens betydelse för EU och hur den har påverkats av de senaste årens kriser och utmaningar. Bland de medverkande återfinns Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande direktör vid Sieps.

Anmälan och program.