Inspelning från seminariet Europeiska kommissionen i halvtid: Vad har uppnåtts?

Den 14 juni arrangerade Sieps ett seminarium med anledning av att Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen och då utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. Vid seminariet diskuterades vad Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit.

Se seminariet här.