Inspelning från seminariet ”Romfördraget och EU:s framtid”

Den 25 mars möttes EU:s stats- och regeringschefer för att markera att det var 60 år sedan Romfördraget undertecknades. I anslutning till mötet i Rom arrangerade Utrikespolitiska institutet (UI) och Sieps ett seminarium om tillståndet i unionen.

Se seminariet här.