Notis: Migrationsseminarium på Stockholms universitet

Måndagen den 7 mars arrangeras ett antal EU-seminarier på Stockholms universitet. Ett av seminarierna handlar om den aktuella situationen på migrations­området och modereras av Sieps direktör Eva Sjögren. Arrangörer är EU-kommissionen, Europa­parlamentet, Universitets- och högskole­rådet samt Utrikes­politiska Föreningen Stockholm.

För mer information och anmälan klicka här.