Notis: Se seminariet om valet i Turkiet

Den 22 oktober arrangerade Stockholm University Institute on Turkish Studies (SUITS) – i samarbete med Sieps – seminariet Turkey at the Polls, Again? What Europe can Expect. Seminariet spelades in och kan ses på SUITS:s webbplats.

Länk till webbplatsen