Om cookies på sieps.se

Cookies på sieps.se

Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på sieps.se. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras av Sieps.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Många webbplatser använder sig av cookies för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Sieps använder ett antal leverantörer, t.ex. Google Analytics, som levererar tjänster på vår webbplats. Dessa leverantörer använder också cookies på Sieps webbplats och Sieps har ingen kontroll över dessa. Vill du ha information om dessa cookies får du besöka respektive leverantörs webbplats och där läsa om deras policy för cookies.

Vad säger lagen?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2011.

Kommunikationsmyndigheten, PTS, har tagit fram information om de nya cookie-reglerna för webbplatsbesökare. PTS är den myndighet som bevakar området elektronisk kommunikation i Sverige. Frågor och svar om kakor för användare (PTS)

PTS har även tagit fram information för webbplatsansvariga. Av informationen framgår det att myndigheten vill ge webbplatsansvariga "tid och utrymme för att ta fram en lösning som fungerar för både webbplats och användare". Frågor och svar om kakor för webbplatsinnehavare (PTS)

Sieps har påbörjat ett arbete för att tillgodose lagens krav när det gäller Sieps webbplats. I arbetet ingår det att ta fram en uttömande lista över de cookies som finns på Sieps webbplats och även att ta fram en fungerande och säker teknisk lösning för hur samtycket ska ske.

Så hittar och kontrollerar du cookies
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna.